<< terug

Bibliotheek, Franeker

Dit bijzondere project bevat de restauratie van het monumentale katholieke verenigingsgebouw aan het Martiniplantsoen. Het bestaande pand is in nauwe samenwerking met de gemeente en de woningbouwvereniging ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige structuur middels een grootschalige nieuwbouw die het monument omvat. Het momument is herbestemd tot bibliotheek waarbij de oorspronkelijke hoofdzaal tot blijvende blikvanger van de biblioteek is getransformeerd.
Het leescafé vormt zowel ruimtelijk als functioneel het intermediar tussen de functionele nieuwbouw en het  historische hoofdgebouw.