<< terug

Integraal Kind Centrum, Oosterwolde

Locatie: Oosterwolde
Opdrachtgever: Stichting Comperio
Aanpak: Verbouw en uitbreiding

Aannemer: J. de Jong BV
Installateur: ITBB
Adviseur: W2N, Sijperda Hardy

In het ontwerp is gekozen om een deel van het bestaande pand te laten staan en deze te verbinden met een nieuw te bouwen centrale multifunctionele ruimte. Tevens is er een aanbouw toegevoegd in dezelfde stijl als het bestaande pand, maar met een andere kleurstelling. De verschillende volumes zijn verbonden met een lagere gangzone, waardoor er een evenwichtig geheel ontstaat. De hoofdingang en de twee zij-ingangen kenmerken zich door de materialisering en de kleurstelling van de glazen panelen.
 
Met een aanbouw aan een bestaand pand kan er qua binnenklimaat een disbalans in comfort ontstaan, omdat de bestaande bebouwing minder goed geïsoleerd is, en dus sneller koud wordt. Er is daarom extra aandacht geweest voor het opwaarderen van de isolatie en de installaties in het bestaande gebouw. Hierdoor is de kans op disbalans geminimaliseerd.
 
Het uiteindelijke doel om een IKC te realiseren waarbij alle partijen zich goed voelen is behaald dankzij veelvuldig overleg tussen de diverse partijen om de mogelijkheden en de onmogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen.