<< terug

Integraal Kindcentrum Eigen Wijs, Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Stichting Proloog
Aanpak: Verbouw en uitbreiding integraal kindcentrum


Door het stichting proloog is een prijsvraag uitgeschreven voor verbouw en uitbreiding van de bestaande basisschool de Trilker. We hebben aan deze prijsvraag aan deelgenomen en gewonnen. 

De realisatie van de  plannen levert een multifunctioneel gebouw, "IKC Eigen wijs", op die plaats gaat bieden aan een kinderopvang, basisschool en de bestaande sporthal.