<< terug

Museum Sûkerei Damwoude

Lokatie: Damwoude 
Opdrachtgever: Stichting Dorpsherstel Dantumadeel 
Aanpak: Herbouw sukerei en reconstructie waldhuskes

Herbouw en reconstructie van een aantal bedreigde en daarom gedemonteerde keuterboerderijtjes en een Cichorei Fabriek (resp. Wâldhúskes en Sûkerei in het Fries) uit de gemeente Dantumadeel. De herbouw is op een museaal terrein aan de oude trekvaart naar Damwoude, en de bouwwerken zijn landschappelijk ingepast als op de oorspronkelijke situatie. In de fabriek zijn een tweetal eesten gereconstrueerd welke dienden voor het drogen van de cichorei, en deze dient als entree- en tentoonstellingsgebouw. De inrichting en het erf van het huisje ‘de Valom’ laat de bewoning zien van een gezin waarvan het bestaan mee afhankelijk van vissen en stropen is. Op het erf en in de woning ‘de Westerein’ zijn de leefomstandigheden zichtbaar gemaakt, waarbij ambacht en handel de belangrijkste bron van inkomsten was. Erf en woning van ‘de Geast’ zullen een keuterij laten herleven.