<< terug

Nieuwbouw op de Kelders, Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: De verenging van eigenaren van de Kelders 29-31
Aanpak: Verbouw winkels en woningen 

Bij de dramatische brand op de Kelders in Leeuwarden is een slachtoffer gevallen. Dit gegeven heeft nog steeds een enorme impact op alle betrokkenen.
 
De verenging van eigenaren van de Kelders 29-31 bestond uit uiteenlopende bovenwoningen en een commerciële begane grond. De bouwkundige toestand van de restanten was zodanig slecht dat hier geen gebruik van kon worden gemaakt. De uitgebrande panden hadden geen officiële monumentale status maar liggen wel in het beschermde stadsgezicht van Leeuwarden.
Dit gegeven heeft er toe geleid dat in intensieve en plezierige samenwerking met de betrokken bewoners een nieuwe plattegrond werd ontwikkeld die recht deed aan de eigendomsverhoudingen, het nieuwe bouwbesluit  en het gewenste wooncomfort. Gekozen werd voor een efficiënt en uitgekiend bouwsysteem.
Een bijdrage van de gemeente maakte uiteindelijk een snelle bouwstart mogelijk.
 
De oorspronkelijke gevels waren niet zodanig bijzonder dat een exacte reconstructie gerechtvaardigd was. Er is derhalve gekozen voor een nieuwe invulling waarbij de kwetsbaarheid van de historische context wel als uitgangspunt heeft gediend.
Omdat het een dubbelpand betreft die door de bolling in de gevelwand mede wordt gedefinieerd is een gevelbeeld ontstaan dat in de historische context past, qua uitstraling en materialisering. Baksteen is het beeldbepalende materiaal geworden, de hoofdverhoudingen traditioneel, maar de detaillering modern en herkenbaar.
 
Voor het tevens zwaar beschadigde buurpand op nr  33 was het casco nog voldoende intact om een restauratie mogelijk te maken. Het oorspronkelijke geboorte huis van Matahari. Is dan ook in oude luister hersteld. Op basis van diverse historische documenten is een reconstructie van de oorspronkelijke pui gerealiseerd waardoor tevens de mogelijkheid is aangegrepen om de bovenwoningen rechtstreeks vanaf de Kelders te ontsluiten.
 
Voor beide projecten zijn door ons bureau naast de ontwerpen de bouwvergunning, de contract onderhandelingen met de aannemer en de bouwbegeleiding verzorgd. Tevens zijn de noodzakelijke contacten met de gemeente over vergunningen en subsidies verzorgd.