<< terug

Positieve gezondheid - casestudy Delfzijl

Locatie: Haven Delfzijl
Aanleiding: Afstudeeronderzoek Academie van Bouwkunst Groningen
Thema: Positieve gezondheid in Delfzijl
Architect: Thomas Steensma

Positieve gezondheid op de tekentafel van architecten\
De Werven van Delfzijl (pdf)
Bijeenkomst provincie Utrecht Gezonde Leefomgeving (youtube)
Bijeenkomst Zorgbelang Groningen

Wat hebben architectuur / stedenbouw en Positieve Gezondheid met elkaar te maken?
Thomas Steensma onderzocht – als afstudeerproject voor de Master Architectuur – wat Positieve Gezondheid kan betekenen voor het ontwerp van een stadswijk. Dat leverde een handig instrument en methodiek op.
 
Ruimtelijke vertaalslag van het spinnenweb van PG
Het spinnenweb voor Positieve Gezondheid was uitgangspunt van onderzoek en werd door Steensma vertaald naar ruimtelijke thema’s aan de hand van literatuuronderzoek. Bij elke pijler in zijn ruimtelijke vertaalslag staan concrete aanwijzingen. Zo staat bij ‘dagelijks functioneren’ de bereikbaarheid met behulp van het openbaar vervoer en de loopafstand tot basisvoorzieningen. ‘Kwaliteit van leven’ gaat bijvoorbeeld over toegang tot gezond voedsel en karakteristieke gebouwen die iets vertellen over je geschiedenis. En bij ‘sociaal-maatschappelijk functioneren’ gaat het om ontmoetingsplekken en met elkaar activiteiten kunnen ondernemen in de wijk.
 
Samen de wijk in beeld brengen
Vervolgens kleurde Steensma de plattegrond van Delfzijl-centrum in, aan de hand van de kleuren in het spinnenweb van Positieve Gezondheid. ‘Waar staan dan die karakteristieke gebouwen? Waar is het groen? En op welke plekken kunnen mensen terecht voor zorg?’ Of dat wel of niet genoeg is, liet hij bepalen door de bewoners. Daarbij sluit hij aan bij het uitgangspunt van Positieve Gezondheid, waarbij de ervaring van de persoon (of in dit geval de gemeenschap) centraal staat. Hij zocht bewoners daarvoor op in de wijk voor een straatinterview. Op basis van de bevindingen omschreef Steensma de stedenbouwkundige opgave voor de stad en maakte een ontwerp om het havengebied aan te passen.