<< terug

Restauratie en Uitbreiding Stadhuis Bolsward

Het voormalige stadshuis van Bolsward wordt herbestemd tot Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'. Het historische gebouwencomplex is door een open publieksruimte verbonden met de nieuwbouw van het archief. In De Tiid is plek voor de bibliotheek, een publieksloket voor de gemeente, het gemeentearchief, een horecagelegenheid, een auditorium en de samenvoeging van drie bestaande musea in Bolsward. Door de aantastingen van de bonte knaagkever is er een grondige restauratie van het stadhuis uit 1616 nodig waarbij tijdelijk de stadhuistoren is verwijderd.

Locatie: Bolsward
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest Fryslân
Aanpak: Nieuwbouw, verbouw, restauratie en interieur
Status: Opgeleverd

Projectbegeleiding: abcnova
Adviseur: Aviesbureau Sijperda-Hardy B.V. 
Constructeur: abt Wassenaar / Jansen Wesselink
Aannemer: Friso Bouwgroep / Jurriens Noord
Fotograaf: Egbert de Boer


Publicaties:
Architectenweb
-  NOS - wegtakelen torenspits
-  Friesch dagblad - uittocht toren spits
-  Friesch dagblad - de trots van bolsward.....
Leeuwarder Courant - Herstel Vrouw Justitia (Premium)