<< terug

Woning en bewaarloods, Bollingwier

Locatie: Bollingwier
Opdrachtgever: fam. Hoekstra
Aanpak: Nieuwbouw

In januari 2013 is de boerderij van de fam. Hoekstra in Bollingwier afgebrand. De schuur en de woning waren door de brand zover aangetast dat restauratie niet meer mogelijk was. Samen met de familie hebben we daarom een plan gemaakt voor nieuwbouw. De fam. Hoekstra verbouwt aardappelen en groenten. In het oogstseizoen slaan zij deze producten op in een bewaarloods, gebouwd in 2009. De capaciteit van de bewaarloods was eigenlijk te weinig en opslag in de schuur was daarom noodzakelijk.
 
In het ontwerp is de nieuwe schuur een kwartslag gedraaid ten opzichte van de voormalige schuur, en zijn de goothoogtes hoger gemaakt. Reden hiervoor is dat de capaciteit daarmee vergroot kan worden. De woning is esthetisch een historiserend gebouw in een moderne jas. Tussen de woning en de schuur is een hals gemaakt, die ervoor zorgt dat beide volumes los van elkaar staan en een duidelijk verhaal vertellen.
 
Anders dan veel bewaarloodsen is de loods opgebouwd uit houten gevelbekleding met een akoestische wand aan de binnenzijde. Anders dan in veel bewaarloodsen is er akoestisch dus goed te werken in deze hal. De aardappelen kunnen in kisten tot 5 hoog worden gestapeld.
 
Samen met de familie hebben we een programma van eisen opgesteld van de nieuwe woning en loods. Daarna is een ontwerp gemaakt en de vergunning aangevraagd. Aansluitend is er door ons een bestek en bestekstekeningen gemaakt voor een aanbesteding. Op afroep hebben wij een aantal bouwvergaderingen georganiseerd.