<< terug

Woningen Fonteinslanden Thús Wonen, Dokkum

De woningen die recent zijn gerealiseerd in de wijk Fonteinslanden zijn het resultaat van een gewonnen prijsvraag uit het jaar 2007 die was uitgeschreven door de woningcorporatie, toen nog Woningcorporatie Dongeradeel.Verouderde woningen moesten worden gesaneerd en de locatie moest worden ingevuld met een nieuw woonprogramma. Er werd ingezet op het versterken van de bestaande groenstructuur, een buurt met een eigen identiteit en individueel afleesbare woningen. Het project is na enige tijd on hold gezet door fusie van de woningcorporatie. In 2013 zijn de eerste 7 huurwoningen gerealiseerd.

De woningen zijn plat afgedekt. De dakrand verspringt in hoogte om de individualiteit te benadrukken. Tevens wordt dit versterkt door gebruik te maken van twee kleuren baksteen, verschillende raamopeningen en door meerdere kozijnkleuren.
Ondertussen bleek het woonprogramma niet geheel meer aan te sluiten op de behoefte en kreeg dit type woningen geen vervolg. Een nieuw woningtype werd ontwikkeld in het binnengebied, aan de huidige Boargemaster Jonkerstrjitte, een eenvoudig te bouwen woning. Door enkele kleine aanpassingen zijn deze zowel geschikt voor senioren als voor gezinnen. In 2016 zijn deze woningen gerealiseerd.

Een deel van de locatie is ontwikkeld door aannemingsmaatschappij Jellema en is ingevuld door 2onder1 kap woningen. Uiteindelijk is er een mix ontstaan van diverse woningtypes, maar is de samenhang bewaard gebleven door gebruik te maken door eenzelfde kleurenpallet en materiaalgebruik.