Stichting Sint Anthony Gasthuis, Grote Kerkstraat, Leeuwarden

Museum Joure

Nieuwbouw Woning, Vledderveen

Restaurant 't Havenmantsje, Harlingen

Nieuwbouw zorgappartementen Hantumerweg, Dokkum

Interieur Rabobank, Damwoude

Gebiedsontwikkeling De Houtkolk, Dokkum

Integraal Kindcentrum Eigen Wijs, Leeuwarden

Arlanta, Dokkum

Café & Zalencentrum De Kruisweg, Damwoude

Uitbreiding Badhotel Bruin, Vlieland

Restauratie woning De zwarte hand, Dokkum

Centrum ontwikkeling, Giekerk

Hellema notaris, Dokkum

Donia State, Sint Nicolaasga

Museum De Schierstins, Veenwouden

Hotel Restaurant Post Plaza, Leeuwarden

Albert Heijn, Almere

Garnalenpelcentrum Telson en Kant, Lauwersoog

Nova Zembla zorgappartementen, Amsterdam

Integraal Kind Centrum Aventurijn, Leeuwarden

Woonzorgcomplex Kening State, Franeker

Integraal Kind Centrum, Oosterwolde

Kantoor Rabobank, Damwoude

Accon AVM, Dokkum

Multifunctionele Accommodatie, Anjum

Wooncomplex Bederawalda Woonstichting Wierden en Borgen, Bedum

Woning, Dokkum

Nieuwbouw woning, Goutum

Interieur Rabobank, Dokkum

Nieuwbouw op de Kelders, Leeuwarden

Probo Sign, Dokkum

Aardappel bewaarloods, Holwerd

Appartementencomplex New Waterhouse, Franeker

Appartementen en winkelruimte Op de Fetze, Dokkum

Uitbreiding Korte beheer b.v., Dokkum

Herbestemming Johannes de Doper Kerk, Leeuwarden

Museum Martenahuis, Franeker

Visie Holwerd aan zee

SMI / HYDROMAR / ODMedical, Leeuwarden

SMI groep, Dokkum

Appartementencomplex Kooizicht, Dokkum

Sake Store, Zwaagwesteinde

Woning Schritsen, Harlingen

Bouwmarkt Karwei, Dokkum

Beddenspeciaalzaak MEBA, Dokkum

Jumbo, Dokkum

Interieur Woonboerderij, Jelsum

Interieur Restaurant 't Havenmantsje, Harlingen

Nieuwbouw woningen Woonstichting Groninger Huis, Termunterzijl

Brede School, Zwaagwesteinde

Interieur appartement, Leeuwarden

Woonboerderij, Wierum

Woningen Kleine Kerkstraat, Harlingen

Woningen Hogeweide, Utrecht

Woning en bewaarloods, Bollingwier

Woningen Monnikemuurstraat

Jongia, Leeuwarden

Kerk, Blija

Appartementencomplex Stichting Groninger Huis, Delfzijl

Uitbreiding en restauratie Hiatus, Dokkum

Landgoed Rinsma State, Driesum

Woningbouw De Trije Terpen, Dokkum

Woning Witte Non, Leeuwarden

Appartementencomplex Altenastreek, Dokkum

Aldi, Stiens

Opticien Boddeüs, Franeker

Museum Fogelsanghstate, Veenklooster

Woning Wortelhaven, Dokkum

Uitbreiding woning, Raard

Autospuiterij Hoogstra

Museum Sûkerei Damwoude

Interieur zorgappartementen Kening State

Klooster Ter Apel

Bibliotheek, Franeker

Fysiotherapie praktijk, Harlingen

Hotel Termunterzijl

Interieur Autospuiterij, Dokkum

Herbestemming Oosterkerk naar appartementencomplex, Dokkum

Woningen Minnemastraat, Leeuwarden

Chinees Restaurant Kota Radja, Dokkum

Chinees Restaurant China Garden, Buitenpost

Woning, Damwoude

Verbouw Feikemahuis, Franeker

Landgoed Oranjewoud

Woningen postzegelplan, Veendam

Appartementen Altenastreek, Dokkum

Kantoor Bouwbedrijf Visser, Dokkum

interieur fysioprakrijk Rozengracht, Harlingen

Hotel Buitengoed Fredeshiem, Steenwijk

Villa Keningspark, Franeker

Woningen Fonteinslanden Thús Wonen, Dokkum

Woonboerderij, Jelsum

Gezondheidscentrum, Zwaagwesteinde

Stadswoningen Patershuis, Leeuwarden

Woningen De trije Terpen Thús Wonen, Dokkum

Stedenbouwkundige visie en invulling bedrijventerrein Zuiderschans, Dokkum

Zorgwoningen Accolade, Franeker